Основная RSS-лентаВыборы » Афганистан » Афганистан. Президентские выборы 2014

Афганистан Афганистан. Президентские выборы 2014

Province Abdullah Ghani Rassoul Sayyaf
Total 44,94 31,47 11,48 7,08
Kabul 49,69 31,46 8,37 7,53
Kapisa 78,40 4,21 5,58 5,71
Parwan 71,71 5,67 10,48 6,20
Wardak 35,90 15,45 17,01 24,41
Logar 18,00 63,90 11,34 2,41
Ghazni 54,05 18,84 16,90 6,43
Paktika 11,56 64,65 14,48 3,08
Paktia 5,30 61,95 7,37 14,30
Khost 3,57 74,47 7,18 2,21
Nangarhar 18,88 59,90 7,52 7,30
Kunar 13,31 63,77 11,23 6,99
Laghman 10,89 49,71 8,96 9,88
Nooristan 37,37 14,48 12,11 29,43
Badakhshan 65,10 14,18 9,59 8,56
Takhar 50,35 38,22 5,09 3,82
Baghlan 60,35 20,16 11,19 4,01
Kunduz 46,77 38,10 5,26 5,79
Samangan 61,32 26,63 7,65 2,43
Balkh 60,82 28,18 8,13 1,15
Juzjan 19,96 69,22 6,80 2,06
Sar-i-Pul 50,22 38,68 6,17 2,35
Faryab 29,31 65,35 2,43 1,63
Badghis 67,16 9,83 5,52 13,21
Herat 61,63 11,04 11,08 13,73
Farah 35,02 31,44 18,71 11,57
Nimroz 20,77 33,85 30,06 9,99
Helmand 17,30 32,93 27,52 3,85
Kandahar 10,55 14,56 52,93 1,71
Zabul 18,94 38,15 21,52 5,00
Urozgan 23,87 27,01 23,66 2,85
Ghor 59,63 13,32 8,92 15,66
Bamyan 67,75 11,13 12,46 4,64
Panjshir 87,31 0,39 9,49 2,14
Daikondi 75,08 11,13 11,59 0,47

  Abdulla Ghani
Total 43,56% 56,44%
Kabul 48,17% 51,83%
Kapisa 87,36% 12,64%
Parwan 86,11% 13,89%
Wardak 20,91% 79,09%
Logar 9,15% 90,85%
Ghazni 58,47% 41,53%
Paktika 11,71% 88,29%
Paktia 8,06% 91,94%
Khost 2,91% 97,09%
Nangerhar 22,37% 77,63%
Kunarha 12,03% 87,97%
Laghman 14,21% 85,79%
Nooristan 70,68% 29,32%
Badakhshan 79,32% 20,68%
Takhar 52,21% 47,79%
Baghlan 55,19% 44,81%
Kunduz 42,36% 57,64%
Samangan 63,17% 36,83%
Balkh 63,11% 36,89%
Juzjan 19,35% 80,65%
Sar-i-pul 46,72% 53,28%
Faryab 34,20% 65,80%
Badghis 65,50% 34,50%
Herat 63,65% 36,35%
Farah 53,24% 46,76%
Nimroz 34,67% 65,33%
Helmand 30,64% 69,36%
Kandahar 15,99% 84,01%
Zabul 7,43% 92,57%
Urozgan 32,52% 67,48%
Ghor 72,48% 27,52%
Bamyan 75,64% 24,36%
Panjshir 93,65% 6,35%
Daikondi 77,49% 22,51%


Ссылки на этот пост