Основная RSS-лентаВыборы » Афганистан » Афганистан. Президентские выборы 2009

Афганистан Афганистан. Президентские выборы 2009

Karzai Abdullah Bashardost Ghani
TOTAL 54.6% 27.8% 9.2% 2.7%
1. Badakhshan 33.6% 51.0% 0.9% 0.4%
2. Badghis 38.1% 54.8% 0.7% 0.6%
3. Baghlan 28.4% 59.7% 6.4% 1.0%
4. Balkh 38.7% 46.0% 10.8% 1.1%
5. Bamyan 38.5% 19.0% 38.4% 0.7%
6. Daykundi 28.4% 6.1% 62.3% 0.1%
7. Farah 71.9% 14.3% 2.5% 8.8%
8. Faryab 57.4% 33.3% 3.0% 0.7%
9. Ghazni 46.9% 6.8% 42.5% 1.5%
10. Ghowr 35.3% 49.6% 9.6% 1.8%
11. Helmand 83.7% 3.1% 2.7% 3.9%
12. Herat 48.6% 37.9% 5.2% 2.9%
13. Jowzjan 58.4% 25.2% 4.1% 0.9%
14. Kabul 55.0% 24.6% 12.0% 3.9%
15. Kandahar 87.6% 3.7% 0.9% 4.8%
16. Kapisa 22.4% 70.8% 1,5% 0.6%
17. Khost 83.0% 3.0% 0.5% 4.8%
18. Konar 82.8% 6.7% 0.3% 3.6%
19. Kondoz 55.3% 31.6% 6.0% 1.8%
20. Laghman 79.9% 10.6% 1.4% 1.9%
21. Lowgar 43.1% 19.0% 3.3% 13.1%
22. Nangarhar 76.2% 6.2% 0.8% 6.4%
23. Nimruz 82.3% 8.8% 1.4% 2.7%
24. Nurestan 44.4% 44.1% 0.2% 1.1%
25. Oruzgan 69.1% 6.8% 12.2% 3.0%
26. Paktia 82.2% 3,1% 0.7% 6.5%
27. Paktika 91.1% 4.5% 1.0% 1.8%
28. Panjshir 27.4% 70.0% 0.4% 0.7%
29. Parvan 27.8% 63.0% 5.0% 0.7%
30. Samangan 39.2% 47.9% 8.6% 0.3%
31. Sar-e Pol 45.5% 36.0% 12.1% 0.9%
32. Takhar 36.1% 52.2% 3.6% 0.6%
33. Wardak 63.6% 6.5% 18.3% 7.9%
34. Zabol 69.7% 9.8% 0.9% 8.7%


Ссылки на этот пост