Основная RSS-лентаВыборы » Швеция » Швеция. Референдум о ядерной энергии 1980

Швеция Швеция. Референдум о ядерной энергии 1980

Alternative 1 — phase out at end of plants’ lifetime

Alternative 2 — phase out at end of plants’ lifetime with provisos

Alternative 3 — stop construction and phase out nuclear power by 1990

Alternative1 Alternative 2 Alternative 3 Blank
SWEDEN 18.9 39.1 38.7 3.3
STOCKHOLMS LÄN 25.4 32.7 38.8 3.1
UPPSALA LÄN 18.0 37.6 41.4 3.0
SÖDERMANLANDS LÄN 16.6 46.5 33.3 3.7
ÖSTERGÖTLANDS LÄN 18.9 42.5 34.6 4.0
JÖNKÖPINGS LÄN 17.1 38.6 41.0 3.4
KRONOBERGS LÄN 17.5 37.0 42.2 3.2
KALMAR LÄN 17.3 40.2 39.5 3.0
GOTLANDS LÄN 13.7 34.4 48.8 3.2
BLEKINGE LÄN 18.1 49.6 28.9 3.3
KRISTIANSTADS LÄN 23.7 41.4 31.4 3.5
MALMÖHUS LÄN 28.4 43.4 24.9 3.4
HALLANDS LÄN 18.7 34.7 42.8 3.8
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄN 19.3 34.9 42.4 3.4
ÄLVSBORGS LÄN 16.5 37.9 42.1 3.5
SKARABORGS LÄN 16.1 34.3 46.0 3.5
VÄRMLANDS LÄN 15.6 41.7 39.6 3.1
ÖREBRO LÄN 13.8 43.4 39.6 3.2
VÄSTMANLANDS LÄN 20.0 44.1 32.0 3.9
KOPPARBERGS LÄN 11.9 40.7 44.0 3.4
GÄVLEBORGS LÄN 10.3 42.1 44.6 3.0
VÄSTERNORRLANDS LÄN 10.1 43.3 43.8 2.9
JÄMTLANDS LÄN 9.6 41.3 46.4 2.7
VÄSTERBOTTENS LÄN 9.8 40.6 47.1 2.5
NORRBOTTENS LÄN 9.9 47.7 39.8 2.5


Ссылки на этот пост