Main Content RSS Feed

Ukraine Ukraine. Legislative Election 2002

Region "Our Ukraine" (%) Communist Party United Ukraine (%) Yulia Tymoshenko Block (%) Socialist Party of Ukraine (%) United Social Democratic Party of Ukraine (%)
Crimea 9.77 33.91 5.92 1.44 0.75 12.47
Vinnytsia 29.43 11.72 6.28 13.47 21.46 1.94
Volyn 57.75 5.32 8.01 13.31 1.59 2.31
Dnipropetrovsk 6.35 31.86 11.43 4.32 4.42 9.38
Donetsk 2.59 29.78 36.83 1.4 1.82 4.66
Zhytomyr 21.84 18.85 12.65 6.81 11.13 7.36
Zakarpattia 36.5 5.96 9.96 4.39 1.38 13.94
Zaporizhia 7.93 33.4 7.91 2.37 3.28 10.68
Ivano-Frankivsk 74.61 1.94 2.45 9.68 1.07 1.81
Kiev Region 25.78 10.86 9.59 10.56 11.93 4.64
Kirovohrad 10 22.24 13.29 9.85 15.15 6.38
Luhansk 3.62 39.68 14.38 1.51 3.15 9.48
Lviv 63.92 2.63 3.43 17.13 1.01 2.26
Mykolaiv 5.99 29.29 14.14 5.37 3.18 12.09
Odessa 6.62 26.2 14.37 3.2 7.51 8.03
Poltava 20.46 17.69 6.17 8.07 22.05 3.74
Rivne 54.8 5.34 10.63 9.91 3.33 2.99
Sumy 18.61 16.49 17.05 7.5 15.08 3.21
Ternopil 69.01 1.55 1.86 18.83 0.92 1.02
Kharkiv 5.92 30.69 15.38 1.85 4.58 10.36
Kherson 11.82 31.59 7.16 4.33 8.21 7.94
Khmelnytskyi 34.79 13.46 8.19 12.64 8.71 4.5
Cherkasy 26.98 13.3 4.9 11.13 18.94 4.5
Chernivtsi 46.27 8.17 5.51 7.25 2.67 10.1
Chernihiv 24.81 16.63 8.55 7.27 15.13 3.05
Kiev 28.05 9.04 3.97 12.83 4.27 4.85
Sevastopol 2.99 32.73 13.15 2.29 1.43 3.71
Total 23.57 19.98 11.77 7.26 6.87 6.27Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment