Main Content RSS Feed

Montenegro Montenegro. Presidential Election 1997

 

  Milo Đukanović Momir Bulatović      Milo Đukanović Momir Bulatović
 I Round  I Round  II Round II Round
ANDRIJEVICA 492 2715      548 13.94% 3384 86.06%
BAR 10559 6153      13304 65.12% 7125 34.88%
BIJELO POLJE 12071 13672      14047 46.40% 16226 53.60%
BERANE 7944 10663      8756 41.78% 12201 58.22%
BUDVA  3235 3292      3661 49.08% 3798 50.92%
DANILOVGRAD  2973 4189      3880 44.88% 4765 55.12%
ŽABLJAK 673 1578      864 31.76% 1856 68.24%
KOLAŠIN 1556 4097      1883 29.00% 4611 71.00%
KOTOR 5540 4576      6412 53.19% 5643 46.81%
MOJKOVAC 1609 3651      2095 33.98% 4070 66.02%
NIKŠIC 17010 17425      21925 52.16% 20108 47.84%
PLAV 4925 2031      5853 72.13% 2261 27.87%
PLUŽINE 446 1703      518 18.97% 2212 81.03%
PLJEVLJA 6189 13791      6803 29.23% 16471 70.77%
PODGORICA 34692 41473      41758 47.91% 45396 52.09%
ROŽAJE 10007 910      11609 91.71% 1049 8.29%
TIVAT 3805 2476      4107 58.23% 2946 41.77%
ULCINJ 8453 1446      10121 85.73% 1684 14.27%
HERCEG NOVI 4605 8873      5403 34.62% 10203 65.38%
CETINJE 8341 1839      10435 84.32% 1941 15.68%
ŠAVNIK 633 1071      763 36.86% 1307 63.14%
TOTAL 145758 147624      174745 50.80% 169257 49.20%

 Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment