Main Content RSS Feed

Finland Finland. European Parliament Election 1996

PSE = Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ryhmä
ELDR = Euroopan demokraattisten ja uudistusmielisten liberaalien puolueryhmä
PPE = Euroopan kansanpuolueen ryhmä
GUE-NGL = Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä – Pohjoismaiden vihreä vasemmistoTrackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment