Main Content RSS Feed

Bulgaria Bulgaria. European Parliament Election, 2007

Bulgaria. European Parliament Election, 2007

Regions Dmocrats for Stronger Bulgaria European Socialists Platform Union of Free Democrats Citizens for European Development of Bulgaria National Movement Simeon II National Union Attack Movement for Rights and Freedoms
Total 4.35% 21.42% 4.73% 21.77% 6.28% 14.20% 20.19%
Blagoevgrad 2.85% 15.18% 6.26% 18.67% 6.03% 12.10% 31.72%
Burgas 2.68% 17.51% 3.78% 21.57% 4.43% 18.07% 26.74%
Dobrich 2.66% 22.67% 2.78% 22.19% 5.28% 15.34% 21.51%
Gabrovo 3.90% 21.37% 4.91% 28.96% 7.25% 15.25% 9.65%
Khaskovo 2.07% 20.28% 3.12% 22.71% 5.13% 16.90% 23.35%
Kurdzhali 0.64% 6.05% 0.80% 6.93% 1.74% 5.34% 75.01%
Kyustendil 4.11% 32.22% 5.99% 20.34% 12.54% 11.99% 3.72%
Lovech 4.40% 27.16% 4.38% 20.63% 6.91% 15.55% 12.16%
Montana 2.60% 32.42% 5.12% 20.48% 15.43% 11.94% 2.47%
Pazardzhik 2.75% 21.24% 4.13% 19.18% 8.53% 16.75% 18.55%
Pernik 4.82% 28.50% 5.49% 15.83% 10.85% 11.84% 3.07%
Pleven 3.17% 27.72% 5.64% 21.88% 4.70% 19.13% 10.37%
Plovdiv 6.77% 23.20% 8.89% 27.20% 7.27% 14.36% 6.19%
Plovdiv oblast 2.82% 24.14% 5.94% 19.11% 4.37% 19.10% 16.95%
Razgrad 0.72% 9.00% 0.96% 10.27% 2.23% 10.06% 63.67%
Ruse 3.63% 16.03% 3.12% 26.50% 6.26% 17.93% 19.74%
Shumen 1.60% 13.88% 1.93% 17.10% 5.33% 14.71% 41.73%
Silistra 1.04% 13.60% 1.20% 17.36% 3.52% 9.67% 48.59%
Sliven 2.70% 22.73% 4.15% 22.50% 4.80% 16.11% 18.40%
Smolyan 2.23% 23.08% 4.70% 21.84% 5.61% 6.96% 27.14%
Sofiya 1 16.03% 26.69% 8.88% 24.06% 8.22% 8.50% 0.93%
Sofiya 2 16.53% 22.18% 9.40% 25.97% 7.39% 10.00% 1.80%
Sofiya 3 10.34% 23.88% 7.22% 31.21% 7.28% 11.25% 1.36%
Sofiya oblast 3.43% 27.45% 4.62% 23.24% 5.34% 15.49% 10.44%
Stara Zagora 3.54% 24.29% 4.64% 24.69% 4.69% 19.24% 10.51%
Turgovishte 1.27% 15.36% 1.04% 12.19% 3.04% 9.79% 52.81%
Varna 4.47% 17.08% 4.92% 27.94% 8.77% 16.63% 14.29%
Velikovo Turnovo 3.32% 22.67% 5.36% 26.34% 8.43% 16.31% 9.21%
Vidin 2.29% 46.68% 7.12% 15.98% 9.97% 6.27% 3.39%
Vratsa 2.46% 32.27% 4.09% 25.86% 7.51% 13.13% 4.95%
Yambol 2.66% 32.77% 3.67% 21.43% 6.46% 17.77% 5.85%Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment