Main Content RSS Feed

Sweden Sweden. European Parliament Election 2009

Parties;
The Moderate Party (M)
The Centre Party (C)
The Liberal Party (FP)
Christian Democrats (KD)
Social Democrats (S)
Left Party (V)
The Green Party (MP)
Pirate Party (PP)
Left-Green Coaltion L-G
Alliance for Sweden AS

M C FP KD S V MP PP Turnout L-G AS
Blekinge län 16.3% 6.4% 11.1% 4.1% 28.7% 5.6% 8.2% 6.9% 39.3% 42.5% 37.9%
Dalarnas län 12.7% 6.3% 11.8% 4.0% 30.3% 7.8% 8.9% 7.3% 39.7% 47.0% 34.8%
Gotlands län 15.1% 14.6% 10.2% 2.9% 26.4% 5.5% 11.5% 6.9% 42.8% 43.4% 42.8%
Gävleborgs län 12.4% 6.8% 10.6% 3.7% 31.2% 8.2% 9.7% 6.3% 36.9% 49.1% 33.5%
Hallands län 22.8% 8.0% 14.0% 4.5% 23.9% 3.8% 9.3% 6.2% 45.4% 37.0% 49.3%
Jämtlands län 10.0% 14.1% 6.5% 2.4% 35.0% 6.6% 8.9% 5.9% 39.2% 50.5% 33.0%
Jönköpings län 15.8% 6.8% 10.5% 15.4% 25.0% 4.9% 8.0% 5.5% 43.8% 37.9% 48.5%
Kalmar län 15.4% 10.6% 9.6% 6.2% 29.8% 5.6% 8.5% 6.5% 41.9% 43.9% 41.8%
Kronobergs län 17.1% 8.7% 10.6% 5.9% 24.0% 9.5% 8.8% 6.3% 40.7% 42.3% 42.3%
Norrbottens län 9.9% 3.8% 6.6% 3.2% 39.8% 11.4% 6.9% 7.8% 39.2% 58.1% 23.5%
Skåne län 22.9% 4.6% 14.6% 3.3% 22.4% 3.9% 9.5% 7.3% 41.9% 35.8% 45.4%
Stockholms län 24.9% 3.0% 18.2% 3.7% 16.7% 4.9% 13.6% 7.0% 48.2% 35.2% 49.8%
Södermanlands län 17.5% 5.5% 12.9% 4.2% 29.4% 5.0% 10.7% 6.6% 42.7% 45.1% 40.1%
Uppsala län 17.6% 6.1% 16.0% 4.6% 21.2% 5.6% 12.8% 7.1% 46.4% 39.6% 44.3%
Värmlands län 14.8% 7.6% 11.8% 4.2% 31.4% 6.5% 9.1% 6.4% 39.7% 47.0% 38.4%
Västerbottens län 7.7% 5.1% 8.7% 4.9% 30.6% 8.4% 9.9% 7.8% 44.0% 48.9% 26.4%
Västernorrlands län 11.1% 6.2% 9.0% 4.7% 37.8% 6.7% 8.1% 7.0% 39.4% 52.6% 31.0%
Västmanlands län 16.4% 4.6% 14.4% 4.1% 30.0% 6.9% 8.1% 7.5% 43.9% 45.0% 39.5%
Västra Götalands län 18.0% 5.5% 13.2% 5.2% 24.6% 5.7% 11.7% 7.4% 44.9% 42.0% 41.9%
Örebro län 13.7% 4.6% 11.0% 6.1% 31.3% 6.4% 9.8% 6.8% 43.9% 47.5% 35.4%
Östergötlands län 17.0% 9.2% 10.5% 4.9% 26.0% 4.7% 12.0% 8.0% 44.2% 42.7% 41.6%
Sverige 18.8% 5.5% 13.6% 4.7% 24.6% 5.6% 10.9% 7.1% 43.8% 41.1% 42.6%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment