Main Content RSS Feed

Slovakia Slovakia. Referendum 2015

Kraj, obvod Tornout (%) Q1. Yes (%) Q1. No (%) Q2. Yes (%) Q2. No (%) Q3. Yes (%) Q3. No (%)
               
Bratislavský kraj            
               
Bratislava 16,34 92,54 6,07 90,15 7,83 87,22 10,62
Malacky 15,73 92,43 6,31 89,11 8,82 86,73 10,82
Pezinok 19,67 93,18 5,01 90,99 6,72 88,62 8,95
Senec 19,41 92,06 6,61 90,31 7,64 88,30 9,48
                 
Spolu za kraj 16,92 92,54 6,05 90,15 7,79 87,46 10,32
                 
Trnavský kraj            
               
Dunajská Streda 7,64 86,74 11,52 84,05 13,12 80,43 15,83
Galanta 13,13 91,76 6,84 89,71 8,28 86,96 10,53
Piešťany 21,84 94,50 4,36 92,31 6,03 90,19 7,85
Senica 18,00 93,04 5,73 89,76 7,58 87,50 9,91
Trnava 22,19 94,25 4,29 92,68 5,25 90,44 7,01
                 
Spolu za kraj 16,71 92,98 5,64 90,79 7,02 88,36 9,06
                 
Trenčiansky kraj            
               
Bánovce nad Bebravou 21,96 95,01 4,08 93,33 5,19 90,43 7,65
Nové Mesto nad Váhom 16,20 93,08 5,54 90,55 7,32 87,54 9,66
Považská Bystrica 27,63 95,36 3,54 93,41 4,56 91,46 6,59
Prievidza 18,90 93,22 5,09 90,81 7,02 87,66 9,65
Trenčín 24,23 94,29 4,11 92,49 5,38 90,42 7,08
                 
Spolu za kraj 21,83 94,16 4,40 92,08 5,84 89,60 7,99
                 
Nitriansky kraj            
               
Komárno 7,78 88,21 9,97 86,06 11,59 83,29 13,87
Levice 15,89 92,45 5,80 89,16 7,97 87,12 9,57
Nitra 22,59 94,58 4,16 91,82 5,41 89,29 7,56
Nové Zámky 14,45 92,70 5,80 90,29 7,56 87,56 9,85
Šaľa 10,71 91,43 6,71 89,28 8,26 86,14 10,71
Topoľčany 22,40 94,59 3,56 92,26 5,12 90,10 6,95
                 
Spolu za kraj 16,65 93,31 5,16 90,66 6,73 88,18 8,80
                 
Žilinský kraj            
               
Čadca 32,69 96,18 2,28 94,64 3,31 93,49 4,18
Dolný Kubín 34,13 96,01 2,76 95,04 3,46 94,06 4,43
Liptovský Mikuláš 17,11 92,34 5,53 90,19 7,20 86,49 10,84
Martin 17,02 92,00 6,81 89,28 8,68 85,38 11,58
Námestovo 51,82 97,67 1,59 96,99 2,15 96,35 2,70
Ružomberok 32,29 95,86 2,98 94,29 4,24 92,84 5,42
Žilina 29,54 95,42 3,38 93,79 4,33 92,01 5,83
                 
Spolu za kraj 29,87 95,59 3,21 94,10 4,23 92,42 5,63
                 
Banskobystrický kraj            
               
Banská Bystrica 17,28 93,02 5,61 90,99 7,18 87,38 10,05
Brezno 16,79 93,12 4,70 90,37 6,53 88,01 8,62
Lučenec 11,42 90,67 7,47 86,75 10,23 83,34 12,84
Rimavská Sobota 8,62 89,24 9,01 84,00 12,67 79,77 16,13
Veľký Krtíš 15,87 92,02 6,17 88,10 9,12 86,35 10,29
Zvolen 20,62 94,12 4,56 91,40 6,64 88,84 8,80
Žiar nad Hronom 20,75 93,70 4,69 91,28 6,21 88,77 8,27
                 
Spolu za kraj 15,84 92,74 5,66 89,75 7,79 86,82 10,17
                 
Prešovský kraj            
               
Bardejov 37,79 96,84 1,99 95,16 3,12 93,77 4,10
Humenné 28,92 96,62 2,27 94,94 3,29 93,23 4,62
Kežmarok 30,65 96,18 2,60 94,60 3,57 93,52 4,51
Poprad 24,71 95,46 3,24 93,65 4,54 91,46 6,46
Prešov 35,97 96,39 2,29 94,84 3,31 93,52 4,35
Stará Ľubovňa 38,08 97,32 1,67 96,12 2,47 95,04 3,30
Stropkov 37,90 96,69 2,13 95,06 3,15 93,21 4,71
Svidník 29,93 96,43 2,27 94,31 3,86 93,00 4,69
Vranov nad Topľou 32,06 96,92 2,13 95,73 3,00 94,61 3,88
                 
Spolu za kraj 32,31 96,46 2,33 94,88 3,39 93,43 4,55
                 
Košický kraj            
               
Košice 17,52 94,06 4,31 91,80 6,04 89,36 8,39
Košice – okolie 21,56 95,00 3,65 92,56 5,54 91,23 6,57
Michalovce 22,30 95,04 3,30 93,21 4,64 91,42 6,00
Rožňava 8,29 89,64 8,43 84,93 11,62 80,16 15,84
Spišská Nová Ves 21,75 95,42 3,35 93,41 4,72 91,47 6,36
Trebišov 19,11 95,03 3,49 92,97 5,03 91,37 6,48
                 
Spolu za kraj 19,08 94,63 3,86 92,42 5,50 90,42 7,25
                 
               
Spolu za SR 21,41 94,50 4,13 92,43 5,54 90,32 7,34


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment