Main Content RSS Feed

Russia Russia. Legislative Election 2003

Regions Turnout. % URF RPP Yabloko APR Rodina LDPR United Russia CPRF Against All
Adygeya 54.8 0.9 1.4 1.7 2.1 7.5 8.8 51.3 14.8 3.9
Altai 59.8 2 1.5 2.5 31.7 3.7 8.7 26.4 11 2.8
Bashkortostan 75.8 3 3.2 3.6 4.7 6.5 11 38.9 13 2.8
Buryatia 51.3 5.9 2.7 3.3 5.7 5 11 34.7 14.9 3.3
Dagestan 84 4.2 0.3 0.8 1.1 0.6 0.4 65.9 18.4 0.5
Ingushetia 66.3 1.3 0.8 3.3 0.5 0.6 1 57 1 1.5
Kabardino-Balkaria 82.1 1.2 1.1 0.7 2.2 2.7 2.8 77 6.8 1.3
Kalmykia 62.4 3.1 2.2 1.9 2.8 6.5 5.2 50.7 10.6 4.6
Karachaevo-Cherkessia 53 9.5 2 1.8 2.2 4.8 5.1 49.6 13.2 2.2
Karelia 52.8 5.5 2.9 7.7 2.1 7.3 14.4 37.9 8 5.7
Komi 53.3 4.4 3.8 5.6 3.5 8.6 15.9 33 8.7 5.8
Marii El 56.4 2.3 2 2.4 7.8 7.3 11.7 34.6 14.8 6.1
Mordovia 82.6 2 0.5 0.8 0.8 2.8 4.2 76.1 6.6 1.6
Sakha (Yakutia) 72.7 12.2 2.7 2.4 1.9 8.9 7.9 38.9 9 5.2
North Osetia 50.2 5.4 2.3 1.1 5.6 4.8 5.5 46.7 15.1 2
Tatarstan 77.1 1.5 1.8 2.5 0.9 3.7 6 59.5 8.9 4.4
Tuva 55.5 0.9 1.8 1.6 1.2 2.8 4 66.8 7.6 1.7
Udmurtia 58.4 4.3 2.1 2.4 4.9 6.8 13 42.1 9.8 5
Hakasia 49.8 2.3 2.8 4.2 3.9 9.3 15.8 30.4 19 4.2
Chechnya 88.6 4.6 0.5 1 0.2 0.4 1.8 79.8 1.8 0.8
Chuvashia 58.4 3.5 1.8 2.5 6.8 6 8.4 37.3 17.9 3.5
Altai 58.2 3.3 2.3 3.4 10.5 6.9 14.5 29.6 17.9 3.7
Krasnodar 52.3 2 1.9 2.8 3.4 10.8 12.4 37.1 17.2 4.4
Krasnoyarsk 45 2.8 2.2 3.5 3.6 17.4 12.9 29.9 13.4 7.1
Primorskiy 45.7 3.1 2.9 7.2 2.5 7.5 19.5 27.5 14.9 5.4
Stavropol 49.4 1.9 4.3 2.7 5.5 9.9 15 32 13.7 4.8
Khabarovsk 47.1 3.3 3.4 6 1.9 6.6 17.6 34.3 12.1 5.9
Amur 51.5 1.7 3.3 3.6 4.8 5.6 18.5 32.3 16.1 5.1
Arkhangelsk 58.8 3.7 4.5 4.7 4 9.4 13 37.9 7.6 5.7
Astrakhan 53.5 2.4 2.2 2.6 3.7 11.6 13.5 31.7 16.5 4.8
Belgorod 66.6 1.7 4 2.9 5.7 10.2 11.6 33.1 15.6 5.5
Bryansk 53.7 2.4 1.9 2.3 4.1 8.6 11.7 34.7 20.1 4.4
Vladimir 47.3 3 4.6 4.2 4.3 10.5 13.7 30.4 13.8 5.2
Volgograd 50.7 4 2.6 3.4 3.8 9.9 14.8 28.9 19.3 4.4
Vologda 56.3 3.7 3.4 3.1 9.2 7.9 11.7 38.9 8.8 3.6
Voronezh 52.5 2.9 2.3 2.7 4.1 19.9 13.4 25.9 16.3 4.4
Ivanovo 51.1 3.9 3.2 4.2 4.8 9.3 14.3 33.6 11.5 6.2
Irkutsk 45.6 2.8 3.1 5.3 2.5 7.3 16.4 32.8 16.3 4.4
Kaliningrad 46.6 4.1 2.8 5 2.2 10.2 15.5 32 12 5.8
Kaluga 52.5 3.1 2.7 4 4.2 11.8 11.8 35.1 13 5.2
Kamchatka 51 3.5 2.8 7.3 2.4 8.2 16.8 35 8.6 5.4
Kemerovo 56.4 2.3 1.7 3.8 2 6.2 13.4 52.1 8 4.1
Kirov 59.6 3.5 3.7 3.6 8.4 7.8 14.6 32.9 11.1 3.6
Kostroma 57.1 2.6 2.8 3.9 6.5 9.5 14.5 34.1 10.7 4.3
Kurgan 56.6 1.4 2.8 3.1 6.2 5.5 19.2 33.6 15.8 3.8
Kursk 54.8 1.8 2.8 2.4 5.5 9 15 30.1 15 4.9
Leningrad 46.4 4.1 3.9 4.2 3 10.9 12 38.1 9.1 3.8
Lipetsk 52.3 2.6 2.3 2.7 5.7 10.9 13.6 28.2 17.7 5.8
Magadan 51.1 3.7 3 4.6 1.6 8.1 19.7 34.4 11.9 5.3
Moscow 53.3 4.4 2.8 5.9 2.5 15.6 9.3 33.6 9.7 6.1
Murmansk 52.7 2.9 5 5.5 1.4 9.9 15.4 39.2 7.4 5.3
Nizhny Novgorod 47 6.8 3.2 3 4.4 10 10.4 32 14.3 5.7
Novgorod 51 2.4 2.9 5 5.3 9.3 12.6 37.1 11.7 4.2
Novosibirsk 56.1 4.5 2.7 4.8 4 8.7 12.3 28.9 18 5.9
Omsk 55.4 3.8 3.3 4.2 4.5 7.3 14.3 32.7 16.2 4.2
Orenburg 55.5 2.8 2.5 3.4 8.9 7.1 15.8 27.6 19 3.9
Orel 73.8 1.5 1.7 2 2.1 8.4 11.2 44.6 16.3 4.8
Penza 57.5 1.3 3.7 2.8 2.7 7.3 9.9 45.1 14.1 3.9
Perm 62.4 8.7 5 5.5 4.4 5.8 12.9 30.7 7.6 7
Pskov 56.8 3.8 3.3 3.1 3.1 8.1 10.7 37.1 15.2 4
Rostov 54.4 2.6 3.6 3.8 2.9 9 11.3 39 14.7 4.5
Ryazan 53.5 3 7.8 3.2 5.7 9.6 11.3 31.7 13.6 5.3
Samara 51.4 3.5 3.8 3.9 2.9 8.1 13.5 32.6 17.4 4.8
Saratov 60.4 2.8 2.6 2.9 2.4 6.6 9.3 44.3 16.8 4.3
Sakhalin 51.9 3.7 4.3 5.5 1.8 9.4 18.7 30.1 11.9 5.6
Sverdlovsk 49 7 5.5 6 3.1 6.5 13.9 34.1 7.9 4.7
Smolensk 53.3 2.1 4.5 3.7 3.3 8.3 13.2 37.3 15.1 4.3
Tambov 53 1.9 5.7 2.8 5.4 7.5 11.1 29 20.6 5.6
Tver 58.1 4 3.1 3.9 5.8 9.8 12.6 34.5 11.3 3.9
Tomsk 55.4 5.2 5.4 6 2 6.2 13.8 34 12.6 5.5
Tula 51.7 3.7 3.7 4.7 3.2 13 11.7 29.9 13.9 6.6
Tyumen 55 2.1 1.8 2.6 2.7 4.7 12.9 49.7 9.9 3.3
Ulyanovsk 55 2 2.9 3.3 4.9 9.9 12.5 34 14.1 5.9
Chelyabinsk 52.6 4.1 10.2 5.4 2.7 6.1 11.9 33.8 12.1 5.4
Chita 50.6 1.6 2.8 2.6 5.5 5.8 18.1 38.1 12.6 3.6
Yaroslavl 60 4.3 2.7 4 4.9 13.1 11.4 35.6 9.2 4.9
Moscow 57.7 8 2.1 10.3 1.6 15.4 6.4 34.1 7.7 6.4
St.Petersburg 45.3 8.9 2.8 9 1.5 13.7 7.7 31.8 8.3 4.1
Jewish 58.9 2.4 1.9 3.8 1.9 4 15.4 42.2 16.3 4.6
Aginskiy Buryatskiy 68.9 0.9 2.2 4.1 7.4 3 6.5 58.1 7.2 1.1
Komi-Permyatskiy 64.3 7.1 3.3 1.4 4 3.1 8.5 46.3 7.5 3.3
Koryakskiy 62 1.8 3.2 3.2 1.7 5.9 13 47.4 8.5 4.3
Nenetsk 63.1 2.8 2.7 2.7 2.4 5.3 14 38.7 9.3 6.3
Taymir 51.9 2.2 3.2 3.4 1.5 6.5 14.8 48 4.6 5.8
Ust-Ordinsky Buryatskiy AD 68.8 1.7 2.3 1.4 13 2.3 7.5 46.4 10.2 2.3
Hanti-Mansiisk 53.6 3.8 3.2 4.3 1.6 4.9 18.3 41.3 8 6.4
Chukotskiy 62 2.6 3.2 2.8 1.2 4.4 10.8 54.4 5.2 4.2
Evenkiiskiy 50.7 3.1 2.9 2.1 1.4 8.1 10.5 52.3 4.8 4.9
Yamalo-Nenetsk 59 4.2 2.6 4.5 1.3 7.7 13.9 45.8 6 5.5
Russia 55.6 4 3.1 4.3 3.7 9 11.5 37.4 12.7 4.7Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment