Main Content RSS Feed

Bangladesh Bangladesh. Legislative election 2001

Bangladesh. Legislative election 2001

  Bangladesh Awami League Bangladesh Jatiyatabadi Dal Jamaat-e-Islami Bangladesh Jatiya Dal (Ershad)
TOTAL 40.1% 42.7% 4.3% 7.2%
RAJSHAHI 36.0% 37.3% 6.8% 15.1%
KHULNA 42.6% 40.2% 11.0% 2.9%
BARISAL 35.4% 44.8% 3.6% 6.8%
DHAKA 45.5% 42.6% 0.8% 4.8%
SYLHET 40.6% 37.2% 2.7% 10.1%
CHITTAGONG 36.5% 54.8% 2.2% 1.9%

MapsTrackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment