Home » Statistics » Russia » Presidential Election, 1991

Russia. Presidential Election, 1991

Elections Results on the TEC (Territorial Election Commitee) level

Region Number of voters, thousands Turnout. % V.Bakatin B.Yeltsin V.Zhirinovsky A.Makashov N.Ryzhkov A.Tuleev Against All, % Void votes,  %
Federal Cities
Moscow 6956.7 66.8 4 72 4 2.7 10.6 2.6 1.5 2.6
Leningrad (St.Petersburg) 3792.2 65.1 3.4 67.2 5.6 5.1 10.6 4 2.4 1.7
Total 10748.9 66.2 3.8 70.3 4.6 3.5 10.6 3.1 1.8 2.3
Republics
Adygeya* 318.5 73.2 2.3 51.2 10.4 2.4 23 7.8 1.2 1.6
Altai* 124.9 81.8 2.2 22.4 10.2 3.5 32 24.4 1.9 3.2
Bashkiria 2742.8 76.1 3 45.9 7.5 5.1 23.6 6.5 3.2 5
Buryatia 680.8 77.8 2.5 34.5 11.4 2.3 25 20.1 2 2
Dagestan 1035.4 78.7 5.6 65.9 2.3 6.9 11.4 5.7 1.1 1.1
Kabardino-Balkaria 496.7 74.4 2.5 63.9 5.8 1.9 15.1 8.2 1.3 1.2
Kalmykia 207 77.7 2.7 31.1 10.4 4.5 27.7 18.7 2 3.3
Karachaevo-Cherkessia* 284.2 85.7 2.4 61.8 8.1 4.1 12.8 7.4 1.9 1.6
Karelia 560 73.4 3.8 53.3 8.1 2.9 18.1 9.2 2.9 1.7
Komi 781.3 68.8 4.9 47.6 8.8 2.8 24.6 6.9 2.4 1.9
Marii El 531.9 76.5 4.3 51.4 6.6 4.6 17.1 11.2 2.5 2.4
Mordovia 686.5 82.9 2.4 61.6 6.9 5.5 12.3 7.7 1.4 2.1
North Osetia 441.4 84 2.2 27.3 11.2 7.7 41.9 6.4 1.9 1.5
Tataria 2521.1 36.6 4.5 45 9.4 5.8 16.7 11.5 3.7 3.5
Tuva 170.8 73.5 1.5 15.2 5.5 1.3 62.1 10.1 1.6 2.6
Udmurtia 1117.5 74.4 7.7 51.9 4.2 3.1 17.4 9.8 2.2 3.7
Hakasia* 378.2 72.9 2.6 53 10 2 14.4 14 1.7 2.3
Checheno-Ingushetia 748.5 82.4 1 76.7 6.3 2.9 7.5 3.1 1.4 1.1
Chuvashia 918 78.4 2.5 52.3 5.6 6 21.9 6.5 2.2 3
Yakutia 682.6 76.6 3.7 44.9 6.7 3.3 24.7 12.8 2.1 1.8
Total 15428.1 70.3 3.6 50.6 7.2 4.4 20.1 9 2.3 2.8
Territories
Altai 1883.5 77.2 2.7 46.4 11.6 2.5 23.6 9.1 1.9 2.2
Krasnodar 3463.3 72.8 3.5 45.9 12.9 3.2 24.3 6.8 1.8 1.7
Krasnoyarsk 2128.7 71.8 2.6 60.1 9.8 1.8 15.4 7.2 1.7 1.4
Primorskiy 1656.8 71.6 3.9 61.5 5.5 5.5 15.6 4 2.6 1.5
Stavropol 1741 82.3 4.6 46 11.9 4.4 21.8 6.9 1.6 2.7
Khabarovsk 1161.4 68.6 3.3 59.8 7.1 3.2 18.1 4.6 2.5 1.5
Regions
Amur 713.5 74.7 4.7 37.7 9.1 5.7 31.2 7.2 2.6 1.7
Arkhangelsk 1065.6 74.4 5.2 56.3 6.6 2.6 19.1 6.2 2.2 1.7
Astrakhan 720.1 74.7 3.4 56.4 5.7 3.5 15.3 11.6 2 2
Belgorod 1025.1 85.4 3 50.1 10.4 5.1 21.9 5.2 2 2.3
Bryansk 1088 81.9 3.7 53.8 9.4 4.5 19.3 5.7 1.8 1.7
Vladimir 1234.2 79.9 3.2 61.4 7.5 3.5 13.8 6.2 2.1 2.2
Volgograd 1935 73.3 3.8 55.7 9.1 3.2 16.9 5.7 1.2 4.4
Vologda 991 77.4 4 53.8 7.8 2.9 20.7 6 2 2.8
Voronezh 1897 80.7 3.8 57.4 9.2 4 18.1 4.6 1.8 1.3
Ivanovo 982.3 78 3 53.7 7.2 4.2 19.8 7.1 2.3 2.7
Irkutsk 1775.9 71.5 3.7 52.8 12.5 2.2 14.5 10.4 1.6 2.5
Kaliningrad 698.4 74.1 4.1 39.1 12.9 4.6 23.8 7.5 3.3 4.7
Kaluga 811.1 82.6 3.7 54.8 8.6 3.9 19.2 6 2.2 1.7
Kamchatka 305.3 72.8 3.5 60.2 5.3 4.7 16.5 4.4 3.3 2.1
Kemerovo 2181.7 69.7 1 39.6 5.8 1.3 5.1 44.7 1.1 1.4
Kirov 1199.8 78.9 14.7 50.9 6.9 3 9.7 8.4 2.1 4.3
Kostroma 600.2 80.8 4.1 49.8 7.1 4.5 22.2 7.5 1.9 2.9
Kurgan 767.1 81.7 2.4 52.3 7.7 3.3 25.1 4.1 2 3.4
Kursk 968.8 85.4 2.3 54.2 9.1 3.6 21 5.3 2.3 2.4
Leningrad 1255.5 73.3 4 49.6 9 7.3 15.8 8.7 3 2.7
Lipetsk 918.7 80.7 2.8 61.9 7 3.4 16 4.5 1.9 2.5
Magadan 233.3 66.8 6.2 50.4 9 7.7 12.3 9.2 2 3.2
Moscow 5349 75.4 3.4 62.5 6.4 3.9 13.5 4.9 2.2 3.1
Murmansk 775.5 68.5 4 55.9 9.8 2.1 17.7 6.1 3.1 1.3
Nizhny Novgorod 2839.8 75.8 3.4 69.9 4.2 2.8 12.2 4.3 1.5 1.6
Novgorod 582.1 77.6 3.9 46.7 9.3 4.7 21.3 9.5 2.2 2.3
Novosibirsk 1990.9 73.6 3.1 57.1 7.9 2 18.6 7 1.7 2.6
Omsk 1476.5 79.4 3.1 53.3 13.5 2.5 16.3 6.8 3.1 1.6
Orenburg 1518.3 79.2 3 57.2 8.2 4.4 19.5 4.5 1.4 1.9
Orel 675.3 82.4 2.7 53 9.3 5.9 19.6 5.6 2.1 1.9
Penza 1142 84.1 2 61.3 7 3.7 15.1 6.6 1.6 2.8
Perm' 1973.6 73.5 4.5 71.1 5 2.8 10.6 2 1.2 2.8
Pskov 653.7 82.6 3.2 33.8 14.8 6.7 28.4 9.4 2.1 1.6
Rostov 3187.4 77.3 3.1 53.5 11.6 4.9 17.8 6.5 1.7 1
Ryazan' 1021.9 81.5 2.7 52.6 9 5.6 20.7 5.6 2.2 1.5
Samara 2381.3 76.3 2.1 68 3.8 4.5 13.6 4.7 1.5 1.8
Saratov 1991.6 79 2.6 55.7 7.9 4.8 18.7 7.2 1.7 1.4
Sakhalin 492.6 70 5 54.9 8.1 3.8 18.2 5.5 2.6 1.8
Sverdlovsk 3412.3 78.9 1.2 84.8 4.4 1.8 4.5 1.4 0.9 0.9
Smolensk 861.2 82.5 2.7 37.6 9.4 6.9 33.5 6.8 1.8 1.3
Tambov 979.8 81.9 2.8 44.6 12.1 4 24.8 7.4 2.1 2.2
Tver' 1271.6 80.4 3.6 43.7 10.9 4.1 24.8 9.1 2.3 1.5
Tomsk 729.4 72.1 2.7 61.1 6.9 1.5 14.7 9.2 2.2 1.6
Tula 1449.6 78.2 2.3 64 6.2 3.2 14.7 5.9 1.7 2.1
Tyumen' 889.2 72.2 5.3 56.3 9.1 4.8 18.3 3 1.7 1.6
Ulyanovsk 1021.2 78.4 2.8 52.8 6.7 3.2 23.4 7.8 1.5 1.9
Chelyabinsk 2643.3 80.3 1.7 77.2 5.8 2.7 8.1 2 1.1 1.3
Chita 845.8 75.3 4.4 36.6 10.7 4.9 31.5 6.6 2.7 2.7
Yaroslavl 1107.8 75.2 4.2 54.8 7.2 4 18.2 7.8 2.3 1.5
Total (territories and regions) 78665.3 76.8 3.3 57 8.3 3.6 17 6.9 1.9 2
Autonomous Region and Autonomous Districts
Jewish 146.6 70.6 3.7 42.9 7.5 6.7 29.4 5.2 3.1 1.4
Aginskiy Buryatiskiy 45.3 79.9 9.6 17.5 6.1 2.9 47.6 10.9 2.1 3.4
Komi-Permyatskiy 104.6 82.9 5.2 40.6 9.1 7.4 27.8 2.4 3 4.4
Koryakskiy 25.8 80.1 4.2 42.6 10.8 3 20.5 13.1 3.1 2.8
Nenetsk 33.4 76.5 8 46.1 8.5 2.4 26.4 4.3 2.8 1.5
Taymir 32.9 75 2.6 58.1 8.9 1.7 13.6 11.8 1.7 1.6
Ust'-Ordinskiy Buryatskiy 83.3 83.7 3.9 32.4 12.9 2.8 24.3 19.2 2.1 2.3
Hanti-Mansiisk 782.7 63 3.8 68.7 9.7 3.6 8.1 3.8 1.2 1.2
Chukotskiy 99.5 75.9 5.2 57.7 9.5 3.1 12.5 8.9 2.1 1
Evenkiiskiy 15.3 74.3 2.8 39.1 16.3 1.7 19.6 17.5 1.9 1.1
Yamalo-Nenetsk 272.9 69 3.6 67.9 10.5 2.4 8.3 5.2 1.1 1.1
Total 1642.2 69.1 4.2 58 9.7 3.8 15 6 1.7 1.6
Russian Federation 106484.5 74.7 3.4 57.3 7.8 3.7 16.8 6.8 1.9 2.2

*on the moment of the election was autonomous region,

Home » Statistics » Russia » Presidential Election, 1991

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.