» » » - . , 2007

- . , 2007

65,60% 8,43% 2,55% 10,92% 8,78%
- 72,24% 6,79% 1,40% 8,29% 7,91%
69,46% 7,17% 1,34% 10,61% 7,77%
70,35% 8,52% 1,64% 7,54% 7,91%
68,85% 11,02% 1,26% 6,82% 8,86%
67,18% 10,62% 2,45% 8,37% 8,17%
73,85% 5,54% 1,02% 8,07% 8,00%
69,90% 7,06% 1,59% 10,72% 7,10%
79,11% 6,38% 1,30% 6,34% 4,97%
80,55% 4,89% 0,93% 5,56% 5,34%
70,71% 6,84% 1,06% 11,82% 5,95%
71,07% 6,19% 0,88% 6,69% 11,32%
76,62% 4,16% 1,06% 9,70% 5,09%
76,78% 5,42% 1,13% 6,03% 6,93%
75,26% 2,72% 1,82% 3,87% 12,52%

" " , 03.2007:
    " "      , 03.2007:

http://tyumen.izbirkom.ru/
» » » - . , 2007

© 2006 : , : .