Главная » татистика » Македония » Парламентские выборы 2002 г.

Македония. Парламентские выборы 2002 г.

 

Парламентарни Избори 2002, ИЕ1 Ксиела Вода ИЕ2 Куманово ИЕ3 Штип ИЕ4 Струмица ИЕ5 Битола ИЕ6 Тетово Вкупно
Република Македонијаа
Првични неофицијални резултати 208564 % 203555 % 217680 % 214277 % 189484 % 189151 % 1222711 %
ВМРО - Вистинска македонска опција,Демократска партија за православно единство на Србите и  Македонците, Македонска христијанска партија; 1904 0,913 1714 0,842 2366 1,087 1254 0,585 990 0,522 256 0,135 8484 0,694
ВМРО- Демократска партија на Македонија за национално единство, Либерална партија на Македонија                                                                  38093 18,26 36642 18 73921 33,96 80831 37,72 57683 30,44 11234 5,939 298404 24,41
Движење за обнова на Македонија, Партија на пензионерите на Р.Македонија 624 0,299 223 0,11 518 0,238 397 0,185 287 0,151 28 0,015 2077 0,17
Демократски центар, Партија на зeлените 1667 0,799 1023 0,503 1056 0,485 1207 0,563 1066 0,563 0 6019 0,492
Македонска алијанса, Македонска народна партија 259 0,124 375 0,184 714 0,328 807 0,377 299 0,158 0 2454 0,201
Лига за демократија, Демократски сојуз на Србите во Македонија, Партија на Власите од Македонија, Демократска Муслиманска партија, Партија за демократско движење на Египќаните во Македонија, Странка на демократска акција на Македонија          896 0,43 1677 0,824 522 0,24 1235 0,576 834 0,44 898 0,475 6062 0,496
Социјалдемократски сојуз на Македонија, Либералнодемократска парија, Обединета партија на Ромите на Македонија, Демократска лига на Бошњаците, Демократски сојуз на Власите, Демократска партија на Србите, Демократска партија на Турците, Работничка земјоделска партијаРаботничка земјоделска партија, Социјалистичка христијанска партија на Македонија, Зелена партија на Македонија 99506 47,71 81985 40,28 99493 45,71 104791 48,9 78786 41,58 30183 15,96 494744 40,46
Бошњачка демократска партија 0 0 0 45 0,021 0 0 45 0,004
ВМРО-Македонска 2601 1,247 2987 1,467 1545 0,71 2002 0,934 1188 0,627 113 0,06 10436 0,854
ВМРО-Обединета 120 0,058 0 0 0 0 0 120 0,01
Демократска алтернатива 3879 1,86 2750 1,351 2950 1,355 4246 1,982 2856 1,507 792 0,419 17473 1,429
ДПА-Демократска партија на Албанците 10904 5,228 11214 5,509 1413 0,649 0 8341 4,402 31823 16,82 63695 5,209
Демократска партија на Македонија 0 754 0,37 0 638 0,298 0 934 0,494 2326 0,19
Демократска партија Напред Македонијо форца 158 0,076 0 0 0 115 0,061 0 273 0,022
ДУИ-Демократска унија за интеграција 18741 8,986 21781 10,7 2077 0,954 0 18746 9,893 83568 44,18 144913 11,85
ДС-Демократски сојуз 4356 2,089 2633 1,294 2740 1,259 3543 1,653 1501 0,792 326 0,172 15099 1,235
КПМ-Комунистичка партија на Македонија 369 0,177 468 0,23 761 0,35 0 371 0,196 0 1969 0,161
МААК-Единствена македонска опција 293 0,14 267 0,131 541 0,249 567 0,265 0 540 0,285 2208 0,181
Народна волја 151 0,072 216 0,106 321 0,147 153 0,071 73 0,039 348 0,184 1262 0,103
НДП-Национална демократска партија 2922 1,401 12643 6,211 0 0 2939 1,551 7733 4,088 26237 2,146
Народно движење на Македонија 190 0,091 135 0,066 420 0,193 1109 0,518 393 0,207 0 2247 0,184
Нова демократија 535 0,257 478 0,235 3586 1,647 1040 0,485 306 0,161 227 0,12 6172 0,505
ПДП-Партија за демократски просперитет 6593 3,161 9090 4,466 0 0 3100 1,636 9614 5,083 28397 2,322
Партија за единство на Ромите во РМ 0 0 0 0 0 239 0,126 239 0,02
Партија на правдата 276 0,132 763 0,375 0 0 100 0,053 0 1139 0,093
ПЦЕРМ-Партија за целосна еманципација на Ромите 345 0,165 684 0,336 745 0,342 375 0,175 0 0 2149 0,176
ПОМНИ-Преродба и обединување на македонските национални идеали 472 0,226 266 0,131 387 0,178 803 0,375 205 0,108 170 0,09 2303 0,188
Прогресивна партија 386 0,185 297 0,146 134 0,062 0 107 0,056 0 924 0,076
Семакедонска работничка партија 168 0,081 0 0 0 141 0,074 0 309 0,025
СРМ-Сојуз на Ромите од Македонија 322 0,154 5670 2,785 537 0,247 507 0,237 0 0 7036 0,575
Социјалдемократска партија на Македонија 697 0,334 1299 0,638 0 513 0,239 984 0,519 0 3493 0,286
Социјалистичка партија на Македонија 3536 1,695 5826 2,862 8378 3,849 4066 1,898 3183 1,68 987 0,522 25976 2,124
Републиканска партија на Македонија 419 0,201 331 0,163 637 0,293 650 0,303 0 130 0,069 2167 0,177
Група на Ѓраѓани - ИГОР ЏАМБАЗОВ 5019 2,406 0 0 0 0 0 5019 0,41
Група на Ѓраѓаниi - ГОРАН НИКОЛОВСКИ 0 0 0 0 237 0,125 0 237 0,019
Група на Ѓраѓани - ХРИСТО ЃОРЃИЕВСКИ 0 0 0 0 257 0,136 0 257 0,021
Група на Ѓраѓани - ДЕЈАН ПАНДЕЛЕСКИ 0 0 0 0 1852 0,977 0 1852 0,151
Група на Ѓраѓани - МЛАДЕН МИХАЈЛОВСКИ 0 0 0 0 0 206 0,109 206 0,017


Источник:

http://www.izbori.gov.mk/par2002/rezultati/Izvestaj.htm
Главная » Статистика » Македония » Парламентские выборы 2002 г.

© 2006 Идея и наполнение: Александр Киреев, Дизайн: Алексей Сидоренко.