Home » Statistics » Ukraine » Legislative Election, 2007

Ukraine. Legislative Election, 2007

Regions Party of Regions “Block of Yulia Tymoshenko” Block “Our Ukraine – Peoples’ Self-Defense” Communist Party of Ukraine “Block of Lytvyn” Socialist Party of Ukraine Progressive Socialist Party of Ukraine
TOTAL 34.35 30.73 14.16 5.38 3.96 2.86 1.32
Autonomuos Republic of Crimea  61.06 6.92 8.25 7.57 3.92 1.90 4.06
Cherkasy region  15.50 47.03 15.25 4.86 4.93 4.27 0.57
Chernihiv region  20.72 41.92 14.85 6.65 4.19 2.93 0.87
Chernivtsi region  16.79 46.17 20.32 2.29 2.54 3.76 0.29
Dnipropetrovsk region  48.15 20.93 6.32 7.62 5.10 1.35 1.41
Donetsk region  72.05 3.92 1.63 6.05 0.87 8.03 2.91
Ivano-Frankivsk region  2.95 50.67 36.78 0.78 0.97 0.79 0.07
Kharkiv region  49.61 16.36 8.10 8.28 4.55 2.63 2.57
Kherson region  43.23 23.06 9.07 9.09 3.66 2.50 1.52
Khmelnyts region  14.05 48.16 18.41 3.95 6.62 1.72 0.35
Kirovohrad region  26.99 37.57 11.67 6.43 5.54 2.79 0.63
Kyiv  15.04 46.13 15.79 4.55 6.64 1.60 0.62
Kyiv region  13.04 53.38 15.12 2.95 5.13 2.15 0.37
Luhansk region  73.53 5.10 1.73 8.48 2.40 1.25 2.84
Lviv region  4.19 50.38 36.02 1.03 1.10 0.61 0.11
Mykolaiv region  54.40 16.60 5.83 7.18 4.53 1.86 2.22
Odesa region  52.27 13.72 6.47 6.17 5.10 7.20 1.33
Poltava region  24.75 37.86 14.50 6.48 4.89 2.98 0.51
Rivne region  10.41 50.97 20.76 2.40 6.11 2.06 0.15
Sevastopol  64.53 5.01 2.30 10.30 2.45 2.72 6.64
Sumy region  15.69 44.45 20.74 5.81 3.33 1.96 0.98
Ternopil region  3.01 51.57 35.16 0.69 1.55 1.12 0.06
Vinnytsia region  12.55 49.97 18.59 4.96 3.14 2.53 0.31
Volyn region  6.72 57.59 19.99 2.72 4.59 1.87 0.15
Zakarpats`ka region  19.76 28.85 31.11 1.77 6.00 3.53 0.18
Zaporizhzhia region  55.46 14.66 4.72 8.30 5.45 2.26 1.71
Zhytomyr region  22.41 37.00 15.12 5.80 8.29 2.52 0.37


ukraine legislative election 2007 mapukraine legislative election 2007 map districtsukraine legislative election 2007 map

Source:

http://www.cvk.gov.ua/vnd2007/w6p001.html
http://www.vasylchenko.in.ua/poperedni1.jpg
Home » Statistics » Ukraine » Legislative Election, 2007

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.