Home » Statistics » Ukraine » Legislative Election, 2006

Ukraine. Legislative Election, 2006

Party of Regions Bloc Yuliya Tymoshenko  Bloc Our Ukraine  Socialist Party of Ukraine  Communist Party of Ukraine  People's Opposition Bloc of Natalia Vitrenko  Lytvyn's People's Bloc 
AR Crimea 57.92 6.53 7.61 1.17 4.52 6.15 1.38
Vinnytsia Region 8.13 33.23 19.95 14.63 3.43 1.12 2.29
Volyn Region 4.49 43.86 20.7 4.02 2.22 0.42 3.3
Dnipropetrovsk Region 44.95 15.02 5.28 3.79 5.65 3.12 2.89
Donetsk Region 73.63 2.46 1.4 3.74 3.13 6.8 0.35
Zhytomyr Region 17.98 24.91 17.53 8.89 5.34 1.14 7.04
Zakarpattia Region 18.62 20.27 25.77 3.64 1.26 0.62 3.5
Zaporizhia Region 51.23 10.89 5.32 2.91 5.33 6.53 2.05
Ivano-Frankivsk Region 1.94 30.33 45.04 2.27 0.58 0.22 1.03
Kiev Region Region 9.84 44.47 11.59 10.02 2.27 0.82 2.8
Kirovohrad Region 20.1 30.12 8.71 9.68 6.07 1.22 5.08
Luhansk Region 74.27 3.68 2.04 1.16 4.43 5.2 0.72
Lviv Region 3.01 33.04 37.94 2.17 0.7 0.39 0.76
Mykolaiv Region 50.35 11.88 5.59 4.26 5.33 4.75 2.51
Odessa Region 47.48 9.84 6.43 6.26 3.17 4.5 3.77
Poltava Region 20.37 26.8 13.16 12.72 5.43 1.17 2.24
Rivne Region 7.23 31.3 25.48 6.45 1.86 0.56 4.43
Sumy Region 10.9 33.24 19.39 10.54 5.35 1.93 2.28
Ternopil Region 2.01 34.49 34.15 3.64 0.44 0.15 1.38
Kharkiv Region 51.66 12.67 5.91 2.74 4.56 4.33 2.32
Kherson Region 39.14 17.43 9.73 4.81 6.75 3 3.36
Khmelnytskyi Region 9.97 35.55 18.28 9.18 3.05 1.05 4.35
Cherkasy Region 10.65 38.23 12.17 13.37 4.36 1.31 3.03
Chernihiv Region 15.6 33.84 10.28 12.81 5.45 1.81 2.98
Chernivtsi Region 12.71 30.34 27.04 4.48 1.7 1.11 2.55
Kiev 11.76 39.22 15.84 5.5 2.98 1.65 3.38
Sevastopol 64.25 4.53 2.39 0.81 4.76 10.09 1.55
Total  32.12 22.27   13.94 5.67  3.66  2.93  2.43

 


map
ukraine legislative election 2006 rayons map

Source:

http://www.cvk.gov.ua/vnd2006/w6p001.html
http://www.vasylchenko.in.ua/poperedni1.jpg
Home » Statistics » Ukraine » Legislative Election, 2006

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.