Home » Statistics » Ukraine » Presidential Election, 1999

Ukraine. Presidential Election, 1999

Region First Round Second Round
Kuchma  (%) Simonenko (%) Moroz (%) Vitrenko (%) Marchuk (%) Kuchma (%) Simonenko (%)
Crimea 34.35 37.54 2.36 9.09 6.34 43.98 51.2
Vinnytsia 17.11 19.25 33.84 9.3 9.41 33.9 59.2
Volyn 51.43 5.21 4.2 11.4 14.22 75.44 19.19
Dnipropetrovsk 39.12 28.91 10.03 9.82 2.12 56.35 38.08
Donetsk 31.96 39.4 6.3 11.51 2.01 52.98 41.23
Zhytomyr 30.93 21.85 19.24 10.59 4.28 48.06 45.89
Zakarpattia 54.73 3.25 8.31 4.59 16.67 84.63 9.66
Zaporizhia 30.74 30.79 9.33 15.12 4.57 44.83 49.69
Ivano-Frankivsk 70.38 1.49 2.74 3.49 10.65 92.3 4.48
Kiev Region 36.49 9.13 21.3 14.09 7.62 58.51 34.34
Kirovohrad 22.97 28.03 20.62 11.93 7.76 40.92 52.58
Luhansk 28.59 47.15 5.8 8.37 1.92 40.74 53.87
Lviv 64.06 2.4 2.69 2.59 18.46 91.59 5.15
Mykolaiv 33.65 31.31 7.89 12.74 5.19 45.9 49.16
Odessa 36.93 24.79 8.38 11.51 6.3 52.83 40.63
Poltava 19.57 21.77 26.17 14.13 5.36 35.2 57.66
Rivne 45.77 4.9 7.64 8.22 12.26 76.52 17.23
Sumy 26.68 19.14 10.93 29.6 14.56 48.53 43.36
Ternopil 69.38 1.38 2.08 2.86 4.58 92.17 4.84
Kharkiv 28.07 32.87 7.98 10.35 11.02 46.64 46.46
Kherson 30.15 35.11 11.53 10.07 2.28 41.88 52.88
Khmelnytskyi 30.25 14.44 15.08 14.61 14.1 50.95 41.97
Cherkasy 20.64 19.04 20.34 14.63 14.36 39.95 52.28
Chernivtsi 51 8.42 6.75 11.68 11.06 73.21 21.43
Chernihiv 25.97 22.61 16.09 16.18 9.12 37.47 56.27
Kiev 38.86 7.45 15.28 11.57 12.14 64.84 26.05
Sevastopol 34.51 34.3 2.87 12.95 5.42 50.17 43.69
Total 36.49 22.24 11.29 10.97 8.13 56.25 37.8map
map

ukraine presidential election 1999 map rayons

ukraine presidential election 1999 results rayons map

Links:

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp1999/webproc0
http://www.skrobach.com/ukrelvd.htm
Home » Statistics » Ukraine » Presidential Election, 1999

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.