Home » Statistics » Ukraine » Referendum, 1991

Ukraine. Referendum, 1991

Referendum question : “Do you support the Act of the Declaration of the Independence of Ukraine?”
Region Referendum
Voted, % Answered "Yes", %
Crimea 67.5 54.19
Vinnytsia 91.41 95.43
Volyn 93.2 96.32
Dnipropetrovsk 81.8 90.36
Donetsk 76.73 83.9
Zhytomyr 90.53 95.06
Zakarpattia 82.91 92.59
Zaporizhia 80.59 90.66
Ivano-Frankivsk 95.73 98.42
Kiev Region 88.02 95.52
Kirovohrad 88.07 93.88
Luhansk 80.65 83.86
Lviv 85.24 97.46
Mykolaiv 84.1 89.45
Odessa 75.01 85.38
Poltava 91.87 94.93
Rivne 92.99 95.96
Sumy 88.41 92.61
Ternopil 97.1 98.67
Kharkiv 76.68 86.33
Kherson 83.4 90.1
Khmelnytskyi 93.4 96.3
Cherkasy 90.17 96.03
Chernivtsi 87.68 92.78
Chernihiv 90.78 93.74
Kiev 80.35 92.88
Sevastopol 63.74 57.07
Total 84.18 90.32

Home » Statistics » Ukraine » Referendum, 1991

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.