Home » Statistics » Ukraine » Presidential Election, 1991

Ukraine. Presidential Election, 1991

Region Voting for the candidate:
V.Grinev L.Kravchuk L.Lukianenko V.Choronovil
Crimea 9.43 56.68 1.93 8.03
Vinnytsia 1.39 72.34 3.26 18.21
Volyn 0.83 51.66 8.9 31.39
Dnipropetrovsk 3.24 69.74 2.47 18.15
Donetsk 10.98 71.47 3.11 9.59
Zhytomyr 1.12 77.59 3.3 13.97
Zakarpattia 1.32 58.03 4.98 27.58
Zaporizhia 3.87 74.73 3.07 12.98
Ivano-Frankivsk 0.56 13.7 11.81 67.1
Kiev Region 1.68 65.99 5.62 21.23
Kirovohrad 1.66 74.77 3.54 15.55
Luhansk 6.75 76.23 2.01 9.94
Lviv 0.83 11.5 4.7 75.86
Mykolaiv 5.63 72.33 2.26 15.06
Odessa 8.38 70.69 2.77 12.83
Poltava 2.46 75.05 4.21 13.63
Rivne 0.8 53.07 13.38 25.65
Sumy 2.53 72.35 3.88 14.73
Ternopil 0.43 16.79 19.6 57.45
Kharkiv 10.9 60.85 2.08 19.66
Kherson 3.27 70.23 2.23 18.13
Khmelnytskyi 1.19 75.46 3.25 15.4
Cherkasy 1.35 67.14 1.96 25.03
Chernivtsi 1.42 43.56 4.4 42.67
Chernihiv 1.46 44.15 6.69 12.34
Kiev 3.54 56.13 6.36 26.72
Sevastopol 8.38 54.68 1.8 10.93
Total 4.17 61.59 4.59 23.27

Winners by sub-regions::
map

Links:

http://www.skrobach.com/ukrelvd.htm
Home » Statistics » Ukraine » Presidential Election, 1991

© 2006 Content: Alexander Kireev, Design: Alexey Sidorenko.